Gmina Przasnysz 

diva

Temat: Projekty Fundacji "Ciuchcia Krasińskich"
...2010 r. do 15 lipca 2010 r. realizuje projekt pt. ‟Jestem na początku drogi – wyższe kwalifikacje szansą na znalezienie pracy” Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Celem ogólnym projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy Przasnysz. Jest to działanie promujące ideę partnerstwa publiczno-społecznego i współpracę na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym. Partnerem projektu jest Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania ‟Ciuchcia Krasińskich”. W związku z tym
Źródło: forum.rostkowo.pl/viewtopic.php?t=253Temat: KARWACZ: Zespó? dworsko-parkowy...
...otynkowany, parterowy z mieszkalnym poddaszem, podpiwniczony. Wewn?trz orginalne piece charakterystyczna dla okresu wznoszenia. Stan na dzi? G??boko posuni?ta ruina, brak okien, futryn, dach zawala si?. Wokó? resztki parku krajobrazowego z okazami drzew. Dopisano 23.08.2004 Zg?osi? K.D. gnubi1@wp.pl uniewa?nione przetarg na sprzeda? nieruchomo?ci komunalnejdworsko-parkowej po?o?onej w obr?bie wsi Karwacz OG?OSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Przasnysz Og?asza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci komunalnej dworsko - parkowej po?o?onej w obr?bie wsi Karwacz - dwór murowany z 1916 r. o pow. zab. 456 m2 na dzia?ce nr 2279 o pow. 1.75 ha wpisanej do KW 25145Cena wywo?awcza 30 000 z?Wy?ej opisana nieruchomo?? wpisana jest do rejestru zabytków.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren zespo?u dworskiego z funkcj? mieszkaln? i us?ugami...
Źródło: karwacki.org/forum2/viewtopic.php?t=137


Temat: JASTRZĘBIEC a nie ŁABĘDŹ ? Kto ma racje ?
...starosty ciechanowskiego a gruntem Krępskiego na 3 lata za 300 złp.Satrzaska jest obok Karwacza. To jednen z najstarszych majatkow Karwackich." (......). Nie przypisano (Jastrzębca), tylko kanonik przy swoim wywodzie szlachectwa z 4 herbow tak podał. Zresztą zgodnie z prawdą. Herbarze nie są żrodlem. Akta sądowe i instalacje kanonikow jak najbardziej. Nie mówi się, tylko nawet władawano tego Labędzia, na poczatku lat 90-tych do herbu gminy Przasnysz. Obecnie nie za bardzo wiadomo jak pozbyć się tego fantu... Rozmawialem na ten temat z wladzami gminy. Calość wynika z pomyłki. Herbu Labędz są Dunin-KARWICCY z Karwic w powiecie opoczynskim. (vide Boniecki)" ????????? (patrz niżej). A.A.P. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Witam Pana, Ogromnie wdzięczny Panu jestem za gruntowną replikę. Tak jak powiedziałem...
Źródło: karwacki.org/forum2/viewtopic.php?t=1301


Temat: dobra Karwackich na Mazowszu w XVI wieku
z dziejów Karwacza.. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx UCHWAŁA Nr XXX/251/09 Rady Gminy PRZASNYSZ z dnia 28 luty 2009 w sprawie odnowienia sołectwa Karwacz na lata 2009-2019 http://bip.przasnysz.pl/upload/20090402_uchwala251.pdf 2.1. RYS HISTORYCZNY Karwacz jest jedną z najstarszych miejscowości podprzasnyskich, wzmiankowaną w 1377 roku jako własność rycerska. Najstarszym znanym właścicielem był Niełaskarz, sędzia różański (i makowski). W 1427 roku w Ciechanowie wdowa po Niełaskarzu Małgorzata wraz z...
Źródło: karwacki.org/forum2/viewtopic.php?t=114


Temat: 52lecie JANINY i JANA KARWACKICH z Helenowa Starego
...Gostkowo – 51 rocznica ślubu Uroczystość zaszczycili licznie przybyli jubilaci, seniorzy oraz ich rodziny, mieszkańcy Bogatego, a także goście: - Pani Wiesława Krawczyk– radna sejmiku woj. mazowieckiego - Pan Benedykt Pszczółkowski – radny sejmiku woj. mazowieckiego - Pan Tomasz Osowski – wicestarosta powiatu przasnyskiego - Pani Małgorzata Grabowska – członek zarządu powiatu przasnyskiego - radni Rady Gminy Przasnysz z Przewodniczącym Andrzejem Sekuną oraz pracownicy Urzędu
Źródło: karwacki.org/forum2/viewtopic.php?t=1281


Temat: Tablica - "Bohaterskim żołnierzom Armii Krajowej" - Mława
Eugeniusz Jastrzębski "Sęp" syn Romana i Rozalii z domu Tarczyńska, ur. 7 stycznia 1917 r. Żołnierz ZWZ-AK kierownik wywiadu ośrodka nr 2 w Bogatem. Aresztowany 14.08.1942 r. i skazany przez sąd doraźny dla okręgu ciechanowskiego na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano w Mławie 17 grudnia 1942 r. (wg Urząd Gminy Przasnysz).
Źródło: tradytor.pl/forum/viewtopic.php?t=1305


Temat: KAZIMIERZ RYMUT "Nazwiska Polaków": KARWACKI
...1786, Karw-aj 1492, Karw-al., Karw-ala 1789, Karw-al.+ski, Karw-al.+uk, Karw-at, Karwa-ata 2520, Karw-a;+ka, Karw-an 1712, Karw-ań+ski, Karw-at, Karw-as+ik, Karw-asz, Karw-asz-ewski, Karw-aś, Karw-eś, Karwi, Karw-ica, Karw-icz, Karw-oel, Karw-ik, Karw-in, Karw-ina, Karw-o 1733, Karw-on, Karw-wowicz, Karw-ul, Karw-ulewicz; KARWACZ (od staropolskiego Karwacz pasterz krów). Zobacz też Krowa. KARWACKI 1436 od m. Karwacz ((ciechanowskie, gmina Przasnysz i) siedleckie gmina Łuków), KARWECKI 1632 KARWASIECKI zobacz KARWOSIECKI KARWAT zobacz Chorwat KARWECKI zobacz Karwacki KARWICKI 1385 od n. m. Karwice ( piotrkowskie, gm. Opoczni) .................. (KORWACKI zob Karwacki) (KORWECKI zob. Karwacki) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII wieku‎ Małgorzata Jaracz - 2001 - * KARWACKI z Karw rypińskich...
Źródło: karwacki.org/forum2/viewtopic.php?t=1528


Temat: KARWACCY: Karwacki - Karwatski - Karwatzki
...złota gwiazda) osiadłe w Prusach (1600, XVII-XIX w.) a ostatnio Gail (2003) mówi o Karwackich w herbie Leliwa, co zapewne wiąże się z gałęziami bliskimi Pileckim z Pilczy. Na Mazowszu około 100 km na północ od Warszawy w Ziemi Ciechanowskiej położony jest historyczny Przasnysz, a od wschodu przylega do niego KARWACZ (odnotowany już w 1377 r), a także Góry Karwackie, Wyrąb Karwacki lokowane na gruntach Karwackich. Są one położone na terenie gminy Przasnysz, której herb ma pięć pól heraldycznych, w centrum herb miasta Przasnysz, a wokół niego herby rodów szlacheckich zamieszkujących te tereny, a to Narzymskich h. Dołęga, Karwackich h. Łabędź , Bogackich h. Prawdzic i Lasockich h. Dołęga. Karwacz (Carwacz) można wywieść od cienkich witek krzewów lukrecji, którymi smagano się na Wielkanoc. Uruski mówi : "Wzieli herb od wsi Karwacza w Ziemi Ciechanowskiej". W 2...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=2512